Røde Kors Holbæk
Bestyrelsen for Røde Kors Holbæk
Besøgstjenesten
Butikken
Ferielejr for børn
Integration
Førstehjælp og samarit
Julehjælp
Landsindsamling
Efterladte pårørende
Nørklegruppen
Meld dig som frivillig
Placering af tøjcontainere
Røde Kors - landskontor
Ungdommens Røde Kors
Vågetjenesten
Bliv medlem af Røde Kors
Facebook
Patientstøttegruppe

INTEGRATIONSGRUPPEN.

Røde Kors Holbæk har samlet en gruppe frivillige, som i tæt samarbejde med Holbæk kommune og Holbæk Sprogcenter tilbyder støtte til flygtninge i Holbæk kommune.

Der er er stort behov for støtte og af meget forskellig art - praktisk som personlig.

Nye frivillige er derfor meget velkomne til at gøre en forskel for disse borgere i Holbæk kommune, som naturligvis bringer andre kulturer og livsformer med sig og dermed gør det meget givende også for den frivillige at deltage i denne aktivitet.
 
Et godt eksempel er billedet, hvor Mohammad og Qais har stået i køkkenet og nu er klar til at servere afghanske lækkerier for deres kontaktperson!  

Vi har netop startet en aktivitet på sprogskolen, hvor vi hjælper især de mange nye flygtninge med at falde til i Danmark.

Henvendelse om integration i Røde Kors Holbæk:
Thorsten Christensen tlf. 4047 4001 mail: act@post11.tele.dk